Protecţia mediului

ÎN CONFORMITATE CU OUG 92/2021 MODIFICATĂ PRIN OUG 38/2022 PRIVIND REGIMUL DEŞEURILOR VĂ ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ URMATOARELE:

Articolul 20
(3) Abandonarea deşeurilor este interzisă.
(4) Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.
(5) Incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă.
(6) Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.

ABANDONAREA DEŞEURILOR VA FI SANCŢIONATĂ CU AMENZI DE LA 10000-20000 LEI PENTRU PERSOANELE FIZICE ŞI DE LA 50000-70000 LEI PENTRU PERSOANELE JURIDICE (ART 62 ALINIAT 1 LIT B)
INCENDIEREA, ÎNGROPAREA SAU ELIMINAREA DEŞEURILOR ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE SE PEDEPSEŞTE CU INCHISOARE DE LA 3 LA 5 ANI SAU CU AMENDA .

DEPOZITAREA GUNOIULUI ESTE STRICT INTERZISĂ!
Conform OUG 92/2021 art. 20 alin. (3), (4) şi (5) abandonul şi depozitarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă .  Constitue contravenţie şi se sancţionează cu amenzi de la 10.000 la 20.000 pentru persoanele fizice şi de la 50.000 la 70 000 lei pentru persoanele juridice.
În plus maşina cu care s-au trasportat deşeurile e confiscată iar pe cheltuiala contravenientului se realizeaza curăţarea terenului şi eliminarea deşeurilor conform legislaţiei de mediu în vigoare.