×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
>>> Rezultatele proiectului
 
  • Primăria Comunei Crișan

    Crișan

    o veche așezare de pescari!

Primăria comunei Crişan

 
 

Cuvântul primarului

RAHĂU SILVIU FLORIN    Subiectul modernizării administrației publice și al îmbunătățirii intervențiilor statului în societate, reprezintă o temă centrală a preocupărilor decidenților publici din România, generată în bună parte de existența deficiențelor structurale în funcționarea administrației publice semnalate inclusiv în cadrul recomandărilor specifice de țară formulate de Comisia Europeană pentru anii 2013 și 2014 și a căror remediere constituie obiectiv prioritar al Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) pentru perioada 2014-20201.
    Punerea în practică a priorității tematice „Consolidarea unei capacități administrative eficiente”, stabilită în Cadrul Strategic Național de Referință (CSNR) este susținută fundamental de Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). Dezvoltarea capacității administrative se referă la un set de schimbări structurale și de proces care permit guvernelor să îmbunătățească formularea și implementarea programelor în vederea obținerii de rezultate sporite.
   Necesitatea de a investi în capacitatea instituțională a constituit una din principalele provocări ale perioadei de programare 2014-2020 și continuă să se mențină și pentru noul exercițiu financiar 2021-2027.
Planul strategic instituțional