Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ARTEM LUCIAN inspector superior Compartiment urbanism - cadastru da
2 CACENCU DORU muncitor calificat Compartiment administrativ -
3 CALIN VALENTIN asistent personal Compartiment asistență socială -
4 CONTOLENCU MARIANA asistent personal Compartiment asistență socială -
5 IACOVICI RODICA referent superior Compartiment buget-contabilitate, impozite și taxe da
6 IACOVICI CARMEN guard Compartiment administrativ -
7 IACOVICI NICOLETA asistent medical comunitar Compartiment asistență socială -
8 IACOVICI VALERI referent superior Compartiment registru agricol da
9 IONITA VASILICA asistent medical comunitar Compartiment asistență socială -
10 JIGAROV PAUL asistent personal Compartiment asistență socială -
11 LESNIC GABRIELA asistent personal Compartiment asistență socială -
12 LOVIN LEILA MIHAELA asistent personal Compartiment asistență socială -
13 MACARENCU DANIELA referent asistent Compartiment achiziții publice da
14 MOISA LIUBA inspector asistent Compartiment buget-contabilitate, impozite și taxe da
15 OPRIŞAN DANIELA CORINA secretar general secretar general da
16 SIMIONCENCU DENISA ANAMARIA referent asistent Compartiment stare civilă, resurse umane și registratură da
17 TRISCA MIHAELA consilier achiziții publice asistent Compartiment achiziții publice da
18 VARABIEV IONELA GEORGETA asistent personal Compartiment asistență socială -functionari