Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ARTEM LUCIAN inspector superior Compartiment urbanism - cadastru da
2 CACENCU DORU muncitor calificat Compartiment administrativ -
3 CALIN VALENTIN asistent personal Compartiment asistență socială -
4 CONTOLENCU MARIANA asistent personal Compartiment asistență socială -
5 IACOVICI CARMEN guard Compartiment administrativ -
6 IACOVICI MIHAELA - GETA inspector debutant Compartiment compartiment protectie civila, psi, sanatate si securitate in munca, protectia mediului, autoritate tutelară, arhiva si administrarea domeniului public si privat da
7 IACOVICI NICOLETA asistent medical comunitar Compartiment asistență socială -
8 IACOVICI VALERI referent superior Compartiment registru agricol da
9 IACOVICI RODICA referent superior Compartiment buget-contabilitate, impozite și taxe da
10 IONITA VASILICA asistent medical comunitar Compartiment asistență socială -
11 JIGAROV PAUL asistent personal Compartiment asistență socială -
12 LESNIC GABRIELA asistent personal Compartiment asistență socială -
13 LOVIN LEILA MIHAELA asistent personal Compartiment asistență socială -
14 MACARENCU DANIELA referent asistent Compartiment achiziții publice da
15 MOISA LIUBA inspector asistent Compartiment buget-contabilitate, impozite și taxe da
16 OPRIŞAN DANIELA CORINA secretar general al comunei secretar general al comunei da
17 SIMIONCENCU DENISA ANAMARIA referent asistent Compartiment stare civilă, resurse umane și registratură da
18 TRISCA MIHAELA consilier achiziții publice asistent Compartiment achiziții publice da