>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA CRIŞAN
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
9 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul registru agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul buget-contabilitate, impozite și taxe
pe(3,0)
 
Compartimentul urbanism - cadastru
pe(1,0)
 
                            
     
 
                       
Compartimentul achiziții publice
pe(1,1)
 
Compartimentul administrativ
ce(2,0)
 
                            
     
 
                       
Compartimentul stare civilă, resurse umane și registratură
pe(1,0)
 
Compartimentul cultura
ce(1,0)
 
                            
             
                       
Compartimentul asistență socială
ce(9,7)
             
                            
             
                       
Compartimentul implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
ce(0,3)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-02): Anexa 1 la HCL 51/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 7, vacante 1)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 12, vacante 10)
 
TOTAL  posturi:  33 (ocupate 22, vacante 11)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI CRIŞAN
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 51/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     MUNTEANU ILIE    
2 viceprimar                     TROFIM AURORA    
Secretar general
3       secretar general   I S         OPRIŞAN DANIELA CORINA 5  
Compartiment buget-contabilitate, impozite și taxe
4       inspector I asistent S MOISA LIUBA 2  
5       referent III superior M IACOVICI RODICA 5  
6       referent III superior M DANILOV EMIL SORIN 5  
Compartiment achiziții publice
7       referent III asistent M MACARENCU DANIELA 5  
8       inspector I asistent S vacant    
Compartiment stare civilă, resurse umane și registratură
9       referent III asistent M SIMIONCENCU DENISA ANAMARIA 1  
Compartiment asistență socială
10       asistent medical comunitar principal PL IACOVICI NICOLETA 5  
11       asistent medical comunitar PL IONITA VASILICA 1  
12       asistent personal G CALIN VALENTIN  
13       asistent personal G CONTOLENCU MARIANA  
14       asistent personal G IVANOV PAULA  
15       asistent personal G VARABIEV IONELA GEORGETA  
16       asistent personal G LESNIC GABRIELA 2  
17       asistent personal G JIGAROV PAUL 3  
18       asistent personal G LOVIN LEILA MIHAELA 4  
19       asistent medical comunitar principal PL vacant    
20       asistent medical comunitar debutant PL vacant    
21       asistent personal G vacant    
22       asistent personal G vacant    
23       asistent personal G vacant    
24       asistent personal G vacant    
25       asistent personal G vacant    
Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
26       inspector de specialitate 1a S vacant    
27       inspector de specialitate 1a S vacant    
28       inspector de specialitate 1a S vacant    
Compartiment urbanism - cadastru
29       inspector I superior S ARTEM LUCIAN 5  
Compartiment administrativ
30       muncitor calificat 4 G CACENCU DORU 4  
31       guard M IACOVICI CARMEN  
Compartiment cultura
32       bibliotecar 1 M GHERMAN LUCICA 5  
Compartiment registru agricol
33       referent III superior M IACOVICI VALERI 5  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 9
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 8
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 22
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 22
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 19
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 33
Notă:
Postul de la pozitia nr.19 de asistent medical comunitar (grad principal) este temporar vacant (titularul postului Trofim Aurora).
MUNTEANU ILIE
primar

      LS