• Publicaţii de căsătorii  • Procese-verbale şi minute  • Anunţuri publice importante
 
Publicaţii de căsătorii curente    Publicaţii de căsătorii arhivate
 

Căsătorii care urmează să aibă loc la primăria comunei Crişan:

 
Nicio căsătorie în pregătire
 
 
Ofiţer de stare civilă:
TRISCA MIHAELA, consilier achiziții publice asistent
Compartiment achiziții publice
numit prin Dispoziția primarului Nr.85/2021