• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Crişan

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
72 26-05-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar încetarea contractului individual de muncă al dnei.____din funcția de asistent personal - -    - - -
71 25-05-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar desemnare persoană responsabilă cu modul de administrare al generării și gestionării deșeurilor la nivelul comunei Crișan conform Ordonanței de Urgență nr.92/2021 - -    - - -
70 25-05-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar desemnarea persoană pentru a face parte din comisia de soluționare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, conform Legii nr.7/1996 - -    - - -
69 19-05-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Desemnare persoană responsabilă cu înregistrarea, evidența și radierea autovehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, precum și cu întocmirea și transmiterea semestrială către Instituția Prefectului județului Tulcea a situațiilor privind numărul total de autovehicule înregistrate sau radiate conform Ordinului nr.1501/2006 - -    - - -
68 19-05-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Desemnare persoană responsabilă cu gestionarea activităților edilitar-gospodărești precum și cu întocmirea și transmiterea semestrială către Instituția Prefectului județului Tulcea a situațiilor privind acțiunile întreprinse de către administrația publică locală privind organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitar gospodărești conform Ordonanței de Guvern nr.21/2002 - -    - - -
67 19-05-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Convocarea Consiliului local Crișan în ședință extraordinară da -    - -
66 18-05-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Constituirea echipei de implementare a proiectului „Optimizarea proceselor de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Comunei Crișan, Jud. Tulcea” POCA/972/2/1 – cod proiect 154353 - -    - - -
65 18-05-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Încadrarea cu contract individual de muncă în funcţia contractuală de manager proiect, pe perioadă determinată, în afara organigramei, pentru implementarea proiectului „Optimizarea proceselor de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Comunei Crișan, Jud. Tulcea” POCA/972/2/1 – cod proiect 154353 - -    - - -
64 17-05-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar eliberare autorizatie conform legii nr.82/1993 - -    - - -
63 03-05-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar suspendare raport de serviciu - -    - - -
62 08-04-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară da -    - -
61 18-04-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar incadrarea cu contract individual de munca in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav - -    - - -
60 14-04-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar numirea comisiei de concurs şi a comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor pentru ocuparea unui post contractual vacant de manager proiect, pe perioada determinată (de la data semnării contractului individual de muncă până la data de 04.08.2023) în afara organigramei, pentru implementarea proiectului „Optimizarea proceselor de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Comunei Crișan, Jud. Tulcea” POCA/972/2/1 – cod proiect 154353 - -    - - -
59 07-04-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Înființarea unui post contractual vacant de manager proiect, pe perioada determinată, în afara organigramei, pentru implementarea proiectului „Optimizarea proceselor de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Comunei Crișan, Jud. Tulcea” - -    - - -
58 05-04-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar numirea managerului de proiect pentru implementarea proiectului “Accesul la serviciile de bază prin modernizarea serviciilor de securitate și siguranță la nivelul comunei Crișan, județul Tulcea” - -    - - -
57 31-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Constituire comisie evaluare performanțe profesionale - -    - - -
56 31-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Eliberare autorizație de funcționare conform legii nr.82/1993 - -    - - -
55 31-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Eliberare autorizație de funcționare conform legii nr.82/1993 - -    - - -
54 29-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar numirea managerului de proiect pentru implementarea proiectului „Optimizarea proceselor de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Comunei Crișan, Jud. Tulcea” - -    - - -
53 29-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap, gradul grav - -    - - -
52 29-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Încetarea dreptului la ajutorul social - -    - - -
51 25-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Convocarea consiliului Local în ședință ordinară da -    - -
50 16-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar constituirea comisiei pentru preluarea de către comuna Crișan a construcțiilor aferente sistemului de alimentare cu apă a localității Caraorman din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Romane” – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în domeniul public al comunei Crișan, județul Tulcea - -    - - -
49 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar modificare cuantum alocatie sustinere - -    - - -
48 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar modificare cuantum alocatie sustinere - -    - - -
47 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar modificare cuantum alocatie sustinere - -    - - -
46 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar modificare cuantum alocatie sustinere - -    - - -
45 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar modificare cuantum alocatie sustinere - -    - - -
44 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar modificare cuantum alocatie sustinere - -    - - -
43 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar modificare cuantum alocatie sustinere - -    - - -
42 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum ajutor social - -    - - -
41 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum ajutor social - -    - - -
40 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum ajutor social - -    - - -
39 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum ajutor social - -    - - -
38 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum ajutor social - -    - - -
37 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum ajutor social - -    - - -
36 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum ajutor social - -    - - -
35 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum ajutor social - -    - - -
34 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum ajutor social - -    - - -
33 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum ajutor social - -    - - -
32 15-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum ajutor social - -    - - -
31 02-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor - Desfiintare camera oficiala, remiza PSI, magazie - -    - - -
30 02-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor proiectului - Modernizarea tronsonului II aferent DC7 Crisan-Caraorman - -    - - -
29 28-02-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar prelungirea contractului individual de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav - -    - - -
28 28-02-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei și schimbarea numelui acesteia - -    - - -
27 24-02-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar reorganizarea componenței Comisiei comunale pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021 in comuna Crisan, judetul Tulcea - -    - - -
26 14-02-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar admiterea rectificarii actului de nastere nr.1/09.12.2021 înregistrat la Primăria Comunei Crișan, județul Tulcea - -    - - -
25 11-02-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar convocare sedinta ordinara da -    - -
24 27-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar modificare cuantum ajutor social - -    - - -
23 26-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar încetarea contractului individual de muncă al asistentului medical comunitar, ca urmare a demisiei - -    - - -
22 21-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar desemnare persoană responsabilă cu întocmirea și transmiterea trimestrială către Instituția Prefectului județului Tulcea a situațiilor privind evidența și administrarea spațiilor verzi din intravilanul comunei Crișan - -    - - -
21 19-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar modificare cuantum ajutor social - -    - - -
20 19-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar incetarea dreptului la ajutor social - -    - - -
19 19-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri precum si a suplimentului pentru energie - -    - - -
18 19-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri precum si a suplimentului pentru energie - -    - - -
17 19-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri precum si a suplimentului pentru energie - -    - - -
16 19-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri precum si a suplimentului pentru energie - -    - - -
15 18-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilire salariu lunar brut - asistent personal - -    - - -
14 18-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilire salariu lunar brut - asistent personal - -    - - -
13 18-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilire salariu lunar brut - asistent personal - -    - - -
12 18-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilire salariu lunar brut - asistent personal - -    - - -
11 18-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilire salariu lunar brut - asistent personal - -    - - -
10 18-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilire salariu lunar brut - asistent personal - -    - - -
9 18-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilire salariu lunar brut - asistent personal - -    - - -
8 18-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilire salariu lunar brut - asistent personal - -    - - -
7 18-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilire salariu lunar brut - asistent personal - -    - - -
6 18-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilire salariu lunar brut - asistent personal - -    - - -
5 18-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilire indemnizatie lunara - persoana cu handicap - -    - - -
4 18-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilire salariu lunar brut - guard - -    - - -
3 06-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri precum si a suplimentului pentru energie - -    - - -
2 06-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri precum si a suplimentului pentru energie - -    - - -
1 05-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul bugetului local - -    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local