• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru dispoziţii primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Crişan

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
40 28-08-2020 TROFIM AURORA, viceprimar incetarea contractului individual de munca al dnei. Marcov Aurica din functia de asistent personal - 2020-09-04 - -
39 25-08-2020 TROFIM AURORA, viceprimar desemnare personal tehnic aferent birourilor electorale ale sectiilor de votare - 2020-08-28 - -
38 25-08-2020 TROFIM AURORA, viceprimar stabilire locuri speciale pentru afisajul electoral da 2020-08-25 -
37 25-08-2020 TROFIM AURORA, viceprimar convocare sedinta ordinara da 2020-08-28 -
36 19-08-2020 TROFIM AURORA, viceprimar constituire comisie receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitii Modernizare si dotare Camin Cultural - 2020-08-28 - -
35 07-08-2020 TROFIM AURORA, viceprimar desemnare personal tehnic auxiliar pentru a sprijini activitatea B.E.C. Crisan - 2020-08-17 - -
34 24-07-2020 TROFIM AURORA, viceprimar Angajarea dnei. Marcov Aurica in functia de asistent personal - 2020-07-31 - -
33 09-07-2020 TROFIM AURORA, viceprimar constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferenta proiectului "Realizare bransamente la sistemul de canalizare in localitatea Crisan" - 2020-07-09 - -
32 30-06-2020 TROFIM AURORA, viceprimar incetarea ajutorului social pentru dl. Iacovici Paul - 2020-07-09 - -
31 22-06-2020 TROFIM AURORA, viceprimar constituirea Comisiei comunale pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021 in comuna Crisan, judetul Tulcea - 2020-06-22 - -
30 16-06-2020 TROFIM AURORA, viceprimar Incetarea contractului individual de munca al dnei. Ivanov Paula din functia de asistent personal - 2020-06-17 - -
29 29-05-2020 TROFIM AURORA, viceprimar Modificare cuantum ajutor social dl. Savenco Ionel - 2020-06-05 - -
28 29-05-2020 TROFIM AURORA, viceprimar Modificare cuantum ajutor social dl. Gherasim Doru - 2020-06-05 - -
27 22-05-2020 TROFIM AURORA, viceprimar Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara da 2020-05-25 -
26 14-04-2020 TROFIM AURORA, viceprimar Anulare concurs de recrutare in vederea ocuparii unei functii publice de executie vacante - 2020-04-15 - -
25 26-03-2020 MUNTEANU ILIE, primar Acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei. Cozlov Madalina - 2020-04-01 - -
24 26-03-2020 MUNTEANU ILIE, primar Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara da 2020-04-01 -
23 16-03-2020 MUNTEANU ILIE, primar reorganizarea Comitetului local pentru situatii de urgenta Crisan da 2020-03-16 -
22 16-03-2020 MUNTEANU ILIE, primar constituirea Comisiei comunale pentru recensamantul general agricol runda 2020 din comuna Crisan, judetul Tulcea da 2020-03-16 -
21 12-03-2020 MUNTEANU ILIE, primar acordarea unui ajutor de urgenta dlui. BELAZOR IONUT - 2020-03-16 - -
20 26-02-2020 MUNTEANU ILIE, primar constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Crisan, judetul Tulcea - 2020-03-03 - -
19 26-02-2020 MUNTEANU ILIE, primar desemnarea persoanei responsabile cu privire la organizarea si publicarea Monitorului Oficial Local al U.A.T. Crişan - 2020-03-03 - -
18 18-01-2020 MUNTEANU ILIE, primar stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea produselor de igienă din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate catre persoanele dependente si cele aflate in situatii deosebite de vulnerabilitate din comuna Crisan - 2020-02-24 - -
17 13-02-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind desemnarea componentei Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul Procedurii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de proiectare şi execuţie lucrări pentru investiţia “Modernizarea tronsonului II aferent DC7 Crişan - Caraorman” - 2020-02-24 - -
16 13-02-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Crişan în şedinţă ordinară da 2020-02-24 -
15 07-02-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind eliberarea Autorizaţiei pentru obiectivul PENSIUNE AGROTURISTICĂ”PENSIUNEA MARCOV”, în localitatea Mila 23, comuna Crişan, judeţul Tulcea, MARCOV AURICA PFA - 2020-02-10 - -
14 31-01-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind stabilirea Îndemnizaţiei lunare pentru persoană cu handicap grav - 2020-02-10 - -
13 27-01-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferenta proiectului “Reabilitare cladire Scoala gimnaziala, inlocuire centrala termica si instalatii aferente, localitatea Mila 23, comuna Crisan, judetul Tulcea” - 2020-01-30 - -
12 21-01-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Crişan în şedinţă ordinară da 2020-01-30 -
11 17-01-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind stabilirea salariului brut lunar - angajat primărie - 2020-01-20 - -
10 17-01-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind stabilirea salariului brut lunar - angajat primărie - 2020-01-20 - -
9 17-01-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind stabilirea salariului brut lunar - angajat primărie - 2020-01-20 - -
8 17-01-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind stabilirea salariului brut lunar - angajat primărie - 2020-01-20 - -
7 17-01-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind stabilirea salariului brut lunar - angajat primărie - 2020-01-20 - -
6 17-01-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind stabilirea salariului brut lunar - angajat primărie - 2020-01-20 - -
5 17-01-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind stabilirea salariului brut lunar - angajat primărie - 2020-01-20 - -
4 17-01-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind stabilirea Îndemnizaţiei lunare pentru persoană cu handicap grav - 2020-01-20 - -
3 17-01-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind stabilirea salariului brut lunar - angajat primărie - 2020-01-20 - -
2 17-01-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind stabilirea salariului brut lunar - angajat primărie - 2020-01-20 - -
1 08-01-2020 MUNTEANU ILIE, primar privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2019, din excedentul bugetului local - 2020-01-20 - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină