• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Crişan

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
41 09-12-2020 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea numărului și cuantumului unei burse aferente anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din cadrul Scolilor Gimnaziale de pe raza comunei Crisan, judetul Tulcea da 2020-12-09   -
40 08-12-2020 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al Comunei Crisan, județul Tulcea a unui teren in suprafata de 9.868 mp, situat in extravilanul satului Caraorman, comuna Crisan, judetul Tulcea da 2020-12-08   -
39 08-12-2020 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea acordului de parteneriat cu Asociatia Ivan Patzaichin – Mila 23, in scopul inițierii demersurilor legale pentru preluarea in administrare de către Comuna Crișan a suprafeței circulabile a digului de protectie aflat pe brațul Dunărea Veche din Mila 23 in vederea modernizării, reabilitării și a conectării la sistemul de alei ale localității da 2020-12-08   -
38 08-12-2020 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021 da 2020-12-08   -
37 13-11-2020 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind alegerea viceprimarului comunei Crisan, judetul Tulcea - -   - -
36 13-11-2020 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind desemnarea dlui. Rahău Silviu Florin, in calitate de primar al comunei Crisan, ca reprezentant legal in relatia cu AFIR in cadrul proiectului “Construire infrastructura publica rurala de valorificare a produselor traditionale, gastronomie si mestesuguri, a folclorului traditional si de agrement pentru localnici si turisti” - -   - -
35 12-11-2020 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind desemnarea dlui. Rahău Silviu Florin, in calitate de primar al comunei Crisan, ca reprezentant legal in relatia cu AFIR in cadrul proiectului “Modernizarea tronsonului II aferent DC7 Crisan-Caraorman” - -   - -
34 12-11-2020 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind desemnarea dlui. Rahău Silviu Florin, in calitate de primar al comunei Crisan, ca reprezentant legal in relatia cu AFIR in cadrul proiectului “Modernizare si dotare Camin Cultural, sat Crisan, comuna Crisan” - -   - -
33 12-11-2020 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Crisan in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Crisan in anul scolar 2020-2021 - -   - -
32 11-11-2020 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2020 - -   - -
31 10-11-2020 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Crișan, în mandatul 2020-2024 - -   - -
30 10-11-2020 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada noiembrie-decembrie 2020 și ianuarie 2021 - -   - -
29 10-11-2020 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si extindere iluminat public in comuna Crisan, judetul Tulcea” - -   - -
28 10-11-2020 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unui teren apartinand domeniului public al comunei Crișan, judetul Tulcea, catre SC E-Distribuție Dobrogea SA - -   - -
27 04-11-2020 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2021 in comuna Crisan, judetul Tulcea da 2020-11-04  
26 10-09-2020 TROFIM AURORA, Viceprimar; privind planul de actiune pe timpul iernii - -   - -
25 10-09-2020 TROFIM AURORA, Viceprimar; privind alegerea presedintelui de sedinta - septembrie 2020 - -   - -
24 10-09-2020 TROFIM AURORA, Viceprimar; privind rectificare bugetului local al comunei Crisan - -   - -
23 15-07-2020 TROFIM AURORA, Viceprimar; privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan pe trimestrul II - 2020 - -   - -
22 14-07-2020 TROFIM AURORA, Viceprimar; privind alegerea presedintelui de sedinta - -   - -
21 10-07-2020 TROFIM AURORA, Viceprimar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire pensiune agroturistica in localitatea Mila 23” si a Regulamentului Local de Urbanism aferent da 2020-07-10 Termenul limita pana la care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu...
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină