• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Crişan

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
26 31-08-2020 ALDEA FLORIN LUCIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/25-08-2020 convocare sedinta ordinara Plan urbanistic zonal - Construire pensiune agroturistica in localitatea Mila 23 da 2020-09-04 -
25 31-08-2020 ALDEA FLORIN LUCIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/25-08-2020 convocare sedinta ordinara Contul de executie al bugetului comunei Crisan pe trimestrul II - 2020 - 2020-09-04 -
24 31-08-2020 ALDEA FLORIN LUCIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/25-08-2020 convocare sedinta ordinara Alegere presedinte de sedinta - 2020-09-04 -
23 28-05-2020 GHERMAN LUDOVIC EDUARD, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 27/22-05-2020 Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara modificarea art.5 din Hotararea Consiliului Local al comunei Crisan nr.13/20.02.2020 privind implementarea proiectului “Construire infrastructura publica rurala de valorificare a produselor traditionale, gastronomie si mestesuguri, a folclorului traditional si de agrement pentru localnici si turisti” - 2020-05-28 -
22 28-05-2020 GHERMAN LUDOVIC EDUARD, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 27/22-05-2020 Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara modificarea art.5 din Hotararea Consiliului Local al comunei Crisan nr.123/29.11.2018 privind implementarea proiectului “Modernizarea tronsonului II aferent DC7 Crisan-Caraorman” - 2020-05-28 -
21 28-05-2020 GHERMAN LUDOVIC EDUARD, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 27/22-05-2020 Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara modificarea art.6 din Hotararea Consiliului Local al comunei Crisan nr.51/19.11.2015 privind implementarea proiectului “Modernizare si dotare Camin Cultural, sat Crisan, comuna Crisan” - 2020-05-28 -
20 28-05-2020 GHERMAN LUDOVIC EDUARD, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 27/22-05-2020 Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara înregistrarea Primăriei comunei Crișan în Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat și modul de suportare al comisionului aferent plății electronice cu cardul - 2020-05-28 -
19 28-05-2020 GHERMAN LUDOVIC EDUARD, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 27/22-05-2020 Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2020 - 2020-05-28 -
18 28-05-2020 GHERMAN LUDOVIC EDUARD, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 27/22-05-2020 Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan pe trimestrul I/2020 - 2020-05-28 -
17 28-05-2020 GHERMAN LUDOVIC EDUARD, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 27/22-05-2020 Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara aprobarea contului anual de executie al bugetului local pe anul 2019 - 2020-05-28 -
16 28-05-2020 GHERMAN LUDOVIC EDUARD, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 27/22-05-2020 Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada mai - iulie 2020 - 2020-05-28 -
15 01-04-2020 MITITELU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 24/26-03-2020 Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara Rectificare bugetului local 2020 - 2020-04-01 -
14 01-04-2020 MITITELU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 24/26-03-2020 Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Construire dispensar uman, localitatea Crisan, comuna Crisan, judetul Tulcea” precum si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru plata cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) - 2020-04-01 -
13 20-02-2020 MITITELU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/13-02-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Crişan în şedinţă ordinară implementarea proiectului “Construire infrastructura publica rurala de valorificare a produselor traditionale, gastronomie si mestesuguri, a folclorului traditional si de agrement pentru localnici si turisti” - 2020-02-24 -
12 20-02-2020 MITITELU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/13-02-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Crişan în şedinţă ordinară privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Crişan, pe anul 2020 da 2020-02-24 -
11 20-02-2020 MITITELU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/13-02-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Crişan în şedinţă ordinară privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Crişan rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2020 da 2020-02-24 -
10 20-02-2020 MITITELU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/13-02-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Crişan în şedinţă ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia – faza studiu de fezabilitate – aferentă obiectivului de investiţii “Construire infrastructură publică rurală de valorificare a produselor tradiţionale, gastronomie şi meşteşuguri, a folclorului tradiţional şi de agrement pentru localnici şi turişti” - 2020-02-24 -
9 20-02-2020 MITITELU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/13-02-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Crişan în şedinţă ordinară privind organizarea reţelei unităţilor de învăţămant din comuna Crişan, în anul şcolar 2020-2021 da 2020-02-24 -
8 20-02-2020 MITITELU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/13-02-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Crişan în şedinţă ordinară privind aprobarea Calendarului activităţilor culturale, tradiţionale, sportive, sociale şi de tineret - care se desfăşoara în comuna Crişan în anul 2020 da 2020-02-24
7 20-02-2020 MITITELU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/13-02-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Crişan în şedinţă ordinară privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Construire infrastructură publică rurală de valorificare a produselor tradiţionale, gastronomie şi meştesuguri, a folclorului tradiţional şi de agrement pentru localnici şi turişti” - 2020-02-24 -
6 20-02-2020 MITITELU ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/13-02-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Crişan în şedinţă ordinară Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crişan, judeţul Tulcea pentru perioada februarie - aprilie 2020 - 2020-02-24 -
5 28-01-2020 LOVIN FLORIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/21-01-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Crişan în şedinţă ordinară privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire Pensiune Agroturistică" şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent da 2020-01-30 -
4 28-01-2020 LOVIN FLORIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/21-01-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Crişan în şedinţă ordinară Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020 - 2020-01-30 -
3 28-01-2020 LOVIN FLORIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/21-01-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Crişan în şedinţă ordinară Privind activitatea asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2019 - 2020-01-30 -
2 28-01-2020 LOVIN FLORIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/21-01-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Crişan în şedinţă ordinară Privind trecerea din domeniul privat al comunei Crişan în domeniul public de interes local al comunei Crisan a terenului în suprafaţă de 1.728 mp, situat în intravilanul localităţii Mila 23, comuna Crişan, judeţul Tulcea, înscris în cartea funciara a comunei Crişan cu numărul 30880 da 2020-01-30 -
1 28-01-2020 LOVIN FLORIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/21-01-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Crişan în şedinţă ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia – faza studiu de fezabilitate – aferentă obiectivului de investiţii “Construire magazie” - 2020-01-30 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină