• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Crişan

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
23 25-05-2022 GHERMAN LUDOVIC-EDUARD, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 67/19-05-2022 Convocarea Consiliului local Crișan în ședință extraordinară privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2022 - - -
22 25-05-2022 GHERMAN LUDOVIC-EDUARD, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 67/19-05-2022 Convocarea Consiliului local Crișan în ședință extraordinară privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea, în perioada 2014-2020” pentru Comuna Crișan, județul Tulcea - - -
21 31-03-2022 GHERMAN LUDOVIC-EDUARD, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 62/08-04-2022 Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară privind acordarea unui mandat special domnului primar – Rahău Silviu Florin, reprezentantul comunei Crisan în Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitara “Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si canalizare din judetul Tulcea” - - -
20 31-03-2022 GHERMAN LUDOVIC-EDUARD, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 62/08-04-2022 Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară privind rectificarea bugetului local al comunei Crișan - - -
19 31-03-2022 GHERMAN LUDOVIC-EDUARD, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 62/08-04-2022 Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Crișan pe anul 2021 - - -
18 31-03-2022 GHERMAN LUDOVIC-EDUARD, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/25-03-2022 Convocarea consiliului Local în ședință ordinară privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul satului Mila 23, apartinand domeniului privat al comunei Crisan, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 - - -
17 31-03-2022 GHERMAN LUDOVIC-EDUARD, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/25-03-2022 Convocarea consiliului Local în ședință ordinară privind participarea Comunei Crișan la Programul POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) cu proiectul „Optimizarea proceselor de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Comunei Crișan, Jud. Tulcea” precum și asigurarea contribuției proprii - - -
16 31-03-2022 GHERMAN LUDOVIC-EDUARD, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/25-03-2022 Convocarea consiliului Local în ședință ordinară privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului scolar 2021-2022 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din cadrul Scolilor Gimnaziale de pe raza comunei Crisan, judetul Tulcea - - -
15 31-03-2022 GHERMAN LUDOVIC-EDUARD, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/25-03-2022 Convocarea consiliului Local în ședință ordinară privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Crișan în comisia de evaluare - - -
14 17-03-2022 GHERMAN LUDOVIC-EDUARD, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/25-03-2022 Convocarea consiliului Local în ședință ordinară privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada martie-aprilie-mai 2022 - - -
13 17-02-2022 POCORA CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/11-02-2022 convocare sedinta ordinara privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Crisan, jud. Tulcea 2021-2027 da -
12 17-02-2022 POCORA CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/11-02-2022 convocare sedinta ordinara privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.61/10.05.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - - -
11 17-02-2022 POCORA CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/11-02-2022 convocare sedinta ordinara privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.10/29.04.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - - -
10 17-02-2022 POCORA CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/11-02-2022 convocare sedinta ordinara privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.07/29.04.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - - -
9 17-02-2022 POCORA CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/11-02-2022 convocare sedinta ordinara privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.11/29.04.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - - -
8 17-02-2022 POCORA CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/11-02-2022 convocare sedinta ordinara privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.12/29.04.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - - -
7 17-02-2022 POCORA CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/11-02-2022 convocare sedinta ordinara privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.08/29.04.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - - -
6 17-02-2022 POCORA CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/11-02-2022 convocare sedinta ordinara privind activitatea asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav, in perioada iulie-decembrie 2021 - - -
5 17-02-2022 POCORA CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/11-02-2022 convocare sedinta ordinara privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2022 - - -
4 17-02-2022 POCORA CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/11-02-2022 convocare sedinta ordinara privind organizarea retelei unitatilor de invatamant din comuna Crisan, in anul scolar 2022-2023 - - -
3 17-02-2022 POCORA CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/11-02-2022 convocare sedinta ordinara privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2022 - - -
2 17-02-2022 POCORA CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/11-02-2022 convocare sedinta ordinara privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Crisan rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2022 - - -
1 17-02-2022 POCORA CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/11-02-2022 convocare sedinta ordinara privind validarea Dispozitiei Primarului nr.80/21.12.2021 privind majorarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2021 - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local