• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Crişan: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 47/17-12-2020 aprobarea indicatorilor tehnico-economici si documentatia – faza studiu de fezabilitate – aferenta obiectivului de investitii “Reabilitare si extindere iluminat public in comuna Crisan, judetul Tulcea” precum si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru plata cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) 01-01-2021 -
HCL 46/17-12-2020 aprobarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2021 in comuna Crisan, judetul Tulcea 01-01-2021
HCL 45/17-12-2020 aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021 01-01-2021 -
HCL 44/17-12-2020 aprobarea numărului și cuantumului unei burse aferente anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din cadrul Scolilor Gimnaziale de pe raza comunei Crisan, judetul Tulcea 01-01-2021 -
HCL 43/17-12-2020 aprobarea acordului de parteneriat cu Asociatia Ivan Patzaichin – Mila 23, in scopul inițierii demersurilor legale pentru preluarea in administrare de către Comuna Crișan a suprafeței circulabile a digului de protectie aflat pe brațul Dunărea Veche din Mila 23 in vederea modernizării, reabilitării și a conectării la sistemul de alei ale localității 01-01-2021 -
HCL 42/17-12-2020 declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al Comunei Crisan, județul Tulcea a unui teren in suprafata de 9.868 mp, situat in extravilanul satului Caraorman, comuna Crisan, judetul Tulcea 01-01-2021 -
HCL 41/17-12-2020 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2020 01-01-2021 -
HCL 40/17-12-2020 aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan pe trimestrul III/2020 01-01-2021 -
HCL 39/20-11-2020 desemnarea reprezentantului Consiliului Local Crisan in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Crisan in anul scolar 2020-2021 27-11-2020 -
HCL 38/20-11-2020 aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si extindere iluminat public in comuna Crisan, judetul Tulcea” 27-11-2020 -
HCL 37/20-11-2020 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2020 27-11-2020 -
HCL 36/20-11-2020 desemnarea dlui. Rahău Silviu Florin, in calitate de primar al comunei Crisan, ca reprezentant legal in relatia cu AFIR in cadrul proiectului “Construire infrastructura publica rurala de valorificare a produselor traditionale, gastronomie si mestesuguri, a folclorului traditional si de agrement pentru localnici si turisti” 27-11-2020 -
HCL 35/20-11-2020 desemnarea dlui. Rahău Silviu Florin, in calitate de primar al comunei Crisan, ca reprezentant legal in relatia cu AFIR in cadrul proiectului “Modernizarea tronsonului II aferent DC7 Crisan-Caraorman” 27-11-2020 -
HCL 34/20-11-2020 desemnarea dlui. Rahău Silviu Florin, in calitate de primar al comunei Crisan, ca reprezentant legal in relatia cu AFIR in cadrul proiectului “Modernizare si dotare Camin Cultural, sat Crisan, comuna Crisan” 27-11-2020 -
HCL 33/20-11-2020 aprobarea darii in folosinta gratuita a unui teren apartinand domeniului public al comunei Crișan, judetul Tulcea, catre SC E-Distribuție Dobrogea SA 27-11-2020 -
HCL 32/20-11-2020 alegerea viceprimarului comunei Crisan, judetul Tulcea 27-11-2020 -
HCL 31/12-11-2020 organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Crișan, în mandatul 2020-2024 17-11-2020 -
HCL 30/12-11-2020 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada noiembrie-decembrie 2020 și ianuarie 2021 17-11-2020 -
HCL 29/17-09-2020 privind aprobarea planului propriu de actiune pe timpul iernii 2020-2021 pe reteaua drumurilor de interes local din comuna Crisan, judetul Tulcea 22-09-2020
HCL 28/17-09-2020 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2020 22-09-2020 -
HCL 27/17-09-2020 Alegere presedinte de sedinta 22-09-2020 -
HCL 26/31-08-2020 Plan urbanistic zonal - Construire pensiune agroturistica in localitatea Mila 23 08-09-2020 -
HCL 25/31-08-2020 Contul de executie al bugetului comunei Crisan pe trimestrul II - 2020 08-09-2020 -
HCL 24/31-08-2020 Alegere presedinte de sedinta 08-09-2020 -
HCL 23/28-05-2020 modificarea art.5 din Hotararea Consiliului Local al comunei Crisan nr.13/20.02.2020 privind implementarea proiectului “Construire infrastructura publica rurala de valorificare a produselor traditionale, gastronomie si mestesuguri, a folclorului traditional si de agrement pentru localnici si turisti” 01-06-2020 -
HCL 22/28-05-2020 modificarea art.5 din Hotararea Consiliului Local al comunei Crisan nr.123/29.11.2018 privind implementarea proiectului “Modernizarea tronsonului II aferent DC7 Crisan-Caraorman” 01-06-2020 -
HCL 21/28-05-2020 modificarea art.6 din Hotararea Consiliului Local al comunei Crisan nr.51/19.11.2015 privind implementarea proiectului “Modernizare si dotare Camin Cultural, sat Crisan, comuna Crisan” 01-06-2020 -
HCL 20/28-05-2020 înregistrarea Primăriei comunei Crișan în Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat și modul de suportare al comisionului aferent plății electronice cu cardul 01-06-2020 -
HCL 19/28-05-2020 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2020 01-06-2020 -
HCL 18/28-05-2020 aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan pe trimestrul I/2020 01-06-2020 -
HCL 17/28-05-2020 aprobarea contului anual de executie al bugetului local pe anul 2019 01-06-2020 -
HCL 16/28-05-2020 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada mai - iulie 2020 01-06-2020 -
HCL 15/01-04-2020 Rectificare bugetului local 2020 05-04-2020 -
HCL 14/01-04-2020 actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Construire dispensar uman, localitatea Crisan, comuna Crisan, judetul Tulcea” precum si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru plata cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) 05-04-2020 -
HCL 13/20-02-2020 implementarea proiectului “Construire infrastructura publica rurala de valorificare a produselor traditionale, gastronomie si mestesuguri, a folclorului traditional si de agrement pentru localnici si turisti” 28-02-2020 -
HCL 12/20-02-2020 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Crişan, pe anul 2020 28-02-2020 -
HCL 11/20-02-2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Crişan rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2020 28-02-2020 -
HCL 10/20-02-2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia – faza studiu de fezabilitate – aferentă obiectivului de investiţii “Construire infrastructură publică rurală de valorificare a produselor tradiţionale, gastronomie şi meşteşuguri, a folclorului tradiţional şi de agrement pentru localnici şi turişti” 28-02-2020 -
HCL 9/20-02-2020 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţămant din comuna Crişan, în anul şcolar 2020-2021 28-02-2020 -
HCL 8/20-02-2020 privind aprobarea Calendarului activităţilor culturale, tradiţionale, sportive, sociale şi de tineret - care se desfăşoara în comuna Crişan în anul 2020 28-02-2020
HCL 7/20-02-2020 privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Construire infrastructură publică rurală de valorificare a produselor tradiţionale, gastronomie şi meştesuguri, a folclorului tradiţional şi de agrement pentru localnici şi turişti” 28-02-2020 -
HCL 6/20-02-2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crişan, judeţul Tulcea pentru perioada februarie - aprilie 2020 28-02-2020 -
HCL 5/28-01-2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire Pensiune Agroturistică" şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent 03-02-2020 -
HCL 4/28-01-2020 Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020 03-02-2020 -
HCL 3/28-01-2020 Privind activitatea asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2019 03-02-2020 -
HCL 2/28-01-2020 Privind trecerea din domeniul privat al comunei Crişan în domeniul public de interes local al comunei Crisan a terenului în suprafaţă de 1.728 mp, situat în intravilanul localităţii Mila 23, comuna Crişan, judeţul Tulcea, înscris în cartea funciara a comunei Crişan cu numărul 30880 03-02-2020 -
HCL 1/28-01-2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia – faza studiu de fezabilitate – aferentă obiectivului de investiţii “Construire magazie” 03-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină