• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Crişan: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 23/25-05-2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2022 19-06-2022    - -
HCL 22/25-05-2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea, în perioada 2014-2020” pentru Comuna Crișan, județul Tulcea 19-06-2022    - -
HCL 21/31-03-2022 privind acordarea unui mandat special domnului primar – Rahău Silviu Florin, reprezentantul comunei Crisan în Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitara “Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si canalizare din judetul Tulcea” 25-04-2022    - -
HCL 20/31-03-2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Crișan 25-04-2022    - -
HCL 19/31-03-2022 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Crișan pe anul 2021 25-04-2022    - -
HCL 18/31-03-2022 privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul satului Mila 23, apartinand domeniului privat al comunei Crisan, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 25-04-2022    - -
HCL 17/31-03-2022 privind participarea Comunei Crișan la Programul POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) cu proiectul „Optimizarea proceselor de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Comunei Crișan, Jud. Tulcea” precum și asigurarea contribuției proprii 25-04-2022    - -
HCL 16/31-03-2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului scolar 2021-2022 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din cadrul Scolilor Gimnaziale de pe raza comunei Crisan, judetul Tulcea 25-04-2022    - -
HCL 15/31-03-2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Crișan în comisia de evaluare 25-04-2022    - -
HCL 14/17-03-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada martie-aprilie-mai 2022 11-04-2022    - -
HCL 13/17-02-2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Crisan, jud. Tulcea 2021-2027 14-03-2022    -
HCL 12/17-02-2022 privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.61/10.05.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan 14-03-2022    - -
HCL 11/17-02-2022 privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.10/29.04.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan 14-03-2022    - -
HCL 10/17-02-2022 privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.07/29.04.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan 14-03-2022    - -
HCL 9/17-02-2022 privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.11/29.04.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan 14-03-2022    - -
HCL 8/17-02-2022 privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.12/29.04.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan 14-03-2022    - -
HCL 7/17-02-2022 privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.08/29.04.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan 14-03-2022    - -
HCL 6/17-02-2022 privind activitatea asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav, in perioada iulie-decembrie 2021 14-03-2022    - -
HCL 5/17-02-2022 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2022 14-03-2022    - -
HCL 4/17-02-2022 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant din comuna Crisan, in anul scolar 2022-2023 14-03-2022    - -
HCL 3/17-02-2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2022 14-03-2022    - -
HCL 2/17-02-2022 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Crisan rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2022 14-03-2022    - -
HCL 1/17-02-2022 privind validarea Dispozitiei Primarului nr.80/21.12.2021 privind majorarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2021 14-03-2022    -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local