Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Crişan care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată semestrul 2, anul 2019
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 1248 0 0
2 viceprimar 6240 936 0 0
3 consilier local 624 0 0 0
4 secretar general clasa I, gradaţia 5 6238 0 347 1450
5 inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 3968 0 347 1450
6 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 4857 0 347 1450
7 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 4814 0 347 1450
8 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 4376 0 347 1450
9 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 5 4040 0 347 1450
10 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 1 3488 0 347 1450
11 asistent medical comunitar principal, gradaţia 5 4856 207 347 1450
12 asistent medical comunitar, gradaţia 1 4139 207 347 1450
13 asistent personal, gradaţia 4 2638 0 347 0
14 asistent personal, gradaţia 0 2232 0 347 0
15 asistent personal, gradaţia 2 2450 0 347 0
16 asistent personal, gradaţia 3 2573 0 347 0
17 bibliotecar 1, gradaţia 5 4042 0 347 1450
18 guard, gradaţia 0 2383 0 347 1450
19 muncitor calificat 4, gradaţia 4 2702 0 347 1450


Notă:
Conform prevederilor din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificata si completata prin Legea nr.287/2018 functionarii publici beneficiaza de un spor de izolare de 15% din salariul de baza, proportional cu perioada lucrata (respectivului personal nu ii sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare).
MUNTEANU ILIE
primar

      LS