Declaraţii de avere şi interese

 

Angajaţi

Nr. Nume Prenume Funcţie Declaraţii Observaţii
1. ARTEM LUCIAN inspector superior 3 -
2. CACENCU DORU muncitor calificat 2 -
3. CALIN VALENTIN asistent personal 2 -
4. CONTOLENCU MARIANA asistent personal 2 -
5. DANILOV EMIL SORIN referent superior 1 nu mai este în funcţie din 30-12-2020
6. GHERMAN LUCICA bibliotecar 2 nu mai este în funcţie din 22-06-2021
7. IACOVICI CARMEN guard 2 -
8. IACOVICI NICOLETA asistent medical comunitar 2 -
9. IACOVICI RODICA referent superior 4 -
10. IACOVICI VALERI referent superior 3 -
11. IONITA VASILICA asistent medical comunitar 2 -
12. IVANOV PAULA asistent personal 1 nu mai este în funcţie din 22-06-2021
13. JIGAROV PAUL asistent personal 2 -
14. LESNIC GABRIELA asistent personal 2 -
15. LOVIN LEILA MIHAELA asistent personal 2 -
16. MACARENCU DANIELA referent asistent 3 -
17. MOISA LIUBA inspector asistent 3 -
18. OPRIŞAN DANIELA CORINA secretar general 3 -
19. SIMIONCENCU DENISA ANAMARIA referent asistent 3 -
20. TRISCA MIHAELA consilier achiziții publice asistent 2 -
21. VARABIEV IONELA GEORGETA asistent personal 2 -

>>> declaraţii aleşi locali
 
Responsabil cu înregistrarea şi publicarea declaraţiilor de avere şi interese:
IACOVICI MIHAELA - GETA, inspector debutant
Compartiment compartiment protectie civila, psi, sanatate si securitate in munca, protectia mediului, autoritate tutelară, arhiva si administrarea domeniului public si privat
numit prin Dispoziția primarului Nr.86/2021