• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Crişan: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 44/21-10-2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Modernizare tronson I aferent DC7 și drumuri stradale în comuna Crișan, județul Tulcea“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 30-10-2022    -
HCL 43/21-10-2022 privind clasificarea unui drum din perimetrul comunei Crișan ca drum vicinal și atribuirea unei denumiri acestuia 30-10-2022    -
HCL 42/21-10-2022 privind aprobarea planului propriu de actiune pe timpul iernii 2022-2023 pe reteaua drumurilor de interes local din comuna Crisan, judetul Tulcea 30-10-2022    -
HCL 41/21-10-2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Crisan in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Crisan, in anul scolar 2022-2023 30-10-2022    - -
HCL 40/21-10-2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2022 30-10-2022    - -
HCL 39/21-10-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada octombrie-noiembrie-decembrie 2022 30-10-2022    - -
HCL 38/31-08-2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2022 09-09-2022    - -
HCL 37/31-08-2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea finantarii din bugetul local al comunei Crișan a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții “Construire infrastructură publică rurală de valorificare a produselor tradiționale, gastronomie și meșteșuguri, a folclorului tradițional si de agrement pentru localnici si turisti” 09-09-2022    - -
HCL 36/31-08-2022 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan pe trimestrul II/2022 09-09-2022    - -
HCL 35/13-07-2022 încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.54/10.05.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan 22-07-2022    - -
HCL 34/31-08-2022 privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul satului Mila 23, apartinand domeniului privat al comunei Crisan, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 09-09-2022    - -
HCL 33/28-07-2022 privind acordarea unui mandat special domnului primar – Rahău Silviu Florin, reprezentantul comunei Crisan în Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitara “Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si canalizare din judetul Tulcea” 06-08-2022    - -
HCL 32/28-07-2022 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea, în perioada 2014-2020” pentru Comuna Crișan, județul Tulcea 06-08-2022    -
HCL 31/13-07-2022 privind aprobarea Calendarului activităților culturale, tradiționale, sportive, sociale și de tineret - care se desfășoară în comuna Crișan în anul 2022 22-07-2022    - -
HCL 30/13-07-2022 privind aprobarea implementării proiectului “Achiziționare utilaj, ambarcațiune și generator pentru situații de urgență în comuna Crișan, județul Tulcea” și împuternicirea primarului comunei Crișan ca reprezentant legal în cadrul acestuia 22-07-2022    - -
HCL 29/13-07-2022 privind aprobarea implementării proiectului “Facilități de acostare pentru ambarcațiuni în com. Crișan, jud. Tulcea” și împuternicirea primarului comunei Crișan ca reprezentant legal în cadrul acestuia 22-07-2022    - -
HCL 28/13-07-2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Construire si dotare sediu primarie, localitatea Crisan, comuna Crisan, judetul Tulcea” și asigurarea finantarii de la bugetul local pentru plata cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) 22-07-2022    - -
HCL 27/22-06-2022 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crisan, judetul Tulcea 01-07-2022    - -
HCL 26/22-06-2022 privind completarea anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public al comunei Crisan, aferente sistemului public de alimentare cu apă al comunei Crisan la Hotărârea Consiliului Local nr.114/29.11.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din comuna Crişan, prin atribuire directă, către operatorul S.C. Aquaserv S.A. Tulcea 01-07-2022    - -
HCL 25/22-06-2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2022 01-07-2022    - -
HCL 24/22-06-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada iunie-iulie-august 2022 01-07-2022    - -
HCL 23/25-05-2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2022 03-06-2022    - -
HCL 22/25-05-2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea, în perioada 2014-2020” pentru Comuna Crișan, județul Tulcea 03-06-2022    - -
HCL 21/31-03-2022 privind acordarea unui mandat special domnului primar – Rahău Silviu Florin, reprezentantul comunei Crisan în Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitara “Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si canalizare din judetul Tulcea” 09-04-2022    - -
HCL 20/31-03-2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Crișan 09-04-2022    - -
HCL 19/31-03-2022 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Crișan pe anul 2021 09-04-2022    - -
HCL 18/31-03-2022 privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul satului Mila 23, apartinand domeniului privat al comunei Crisan, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 09-04-2022    - -
HCL 17/31-03-2022 privind participarea Comunei Crișan la Programul POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) cu proiectul „Optimizarea proceselor de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Comunei Crișan, Jud. Tulcea” precum și asigurarea contribuției proprii 09-04-2022    - -
HCL 16/31-03-2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului scolar 2021-2022 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din cadrul Scolilor Gimnaziale de pe raza comunei Crisan, judetul Tulcea 09-04-2022    - -
HCL 15/31-03-2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Crișan în comisia de evaluare 09-04-2022    - -
HCL 14/17-03-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada martie-aprilie-mai 2022 26-03-2022    - -
HCL 13/17-02-2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Crisan, jud. Tulcea 2021-2027 26-02-2022    -
HCL 12/17-02-2022 privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.61/10.05.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan 26-02-2022    - -
HCL 11/17-02-2022 privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.10/29.04.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan 26-02-2022    - -
HCL 10/17-02-2022 privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.07/29.04.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan 26-02-2022    - -
HCL 9/17-02-2022 privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.11/29.04.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan 26-02-2022    - -
HCL 8/17-02-2022 privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.12/29.04.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan 26-02-2022    - -
HCL 7/17-02-2022 privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.08/29.04.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan 26-02-2022    - -
HCL 6/17-02-2022 privind activitatea asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav, in perioada iulie-decembrie 2021 26-02-2022    - -
HCL 5/17-02-2022 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2022 26-02-2022    - -
HCL 4/17-02-2022 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant din comuna Crisan, in anul scolar 2022-2023 26-02-2022    - -
HCL 3/17-02-2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2022 26-02-2022    - -
HCL 2/17-02-2022 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Crisan rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2022 26-02-2022    - -
HCL 1/17-02-2022 privind validarea Dispozitiei Primarului nr.80/21.12.2021 privind majorarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2021 26-02-2022    -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină