• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Crişan: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 29/17-09-2020 privind aprobarea planului propriu de actiune pe timpul iernii 2020-2021 pe reteaua drumurilor de interes local din comuna Crisan, judetul Tulcea 22-09-2020
HCL 28/17-09-2020 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2020 22-09-2020 -
HCL 27/17-09-2020 Alegere presedinte de sedinta 22-09-2020 -
HCL 26/31-08-2020 Plan urbanistic zonal - Construire pensiune agroturistica in localitatea Mila 23 08-09-2020 -
HCL 25/31-08-2020 Contul de executie al bugetului comunei Crisan pe trimestrul II - 2020 08-09-2020 -
HCL 24/31-08-2020 Alegere presedinte de sedinta 08-09-2020 -
HCL 23/28-05-2020 modificarea art.5 din Hotararea Consiliului Local al comunei Crisan nr.13/20.02.2020 privind implementarea proiectului “Construire infrastructura publica rurala de valorificare a produselor traditionale, gastronomie si mestesuguri, a folclorului traditional si de agrement pentru localnici si turisti” 01-06-2020 -
HCL 22/28-05-2020 modificarea art.5 din Hotararea Consiliului Local al comunei Crisan nr.123/29.11.2018 privind implementarea proiectului “Modernizarea tronsonului II aferent DC7 Crisan-Caraorman” 01-06-2020 -
HCL 21/28-05-2020 modificarea art.6 din Hotararea Consiliului Local al comunei Crisan nr.51/19.11.2015 privind implementarea proiectului “Modernizare si dotare Camin Cultural, sat Crisan, comuna Crisan” 01-06-2020 -
HCL 20/28-05-2020 înregistrarea Primăriei comunei Crișan în Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat și modul de suportare al comisionului aferent plății electronice cu cardul 01-06-2020 -
HCL 19/28-05-2020 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2020 01-06-2020 -
HCL 18/28-05-2020 aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan pe trimestrul I/2020 01-06-2020 -
HCL 17/28-05-2020 aprobarea contului anual de executie al bugetului local pe anul 2019 01-06-2020 -
HCL 16/28-05-2020 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada mai - iulie 2020 01-06-2020 -
HCL 15/01-04-2020 Rectificare bugetului local 2020 05-04-2020 -
HCL 14/01-04-2020 actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Construire dispensar uman, localitatea Crisan, comuna Crisan, judetul Tulcea” precum si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru plata cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) 05-04-2020 -
HCL 13/20-02-2020 implementarea proiectului “Construire infrastructura publica rurala de valorificare a produselor traditionale, gastronomie si mestesuguri, a folclorului traditional si de agrement pentru localnici si turisti” 28-02-2020 -
HCL 12/20-02-2020 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Crişan, pe anul 2020 28-02-2020 -
HCL 11/20-02-2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Crişan rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2020 28-02-2020 -
HCL 10/20-02-2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia – faza studiu de fezabilitate – aferentă obiectivului de investiţii “Construire infrastructură publică rurală de valorificare a produselor tradiţionale, gastronomie şi meşteşuguri, a folclorului tradiţional şi de agrement pentru localnici şi turişti” 28-02-2020 -
HCL 9/20-02-2020 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţămant din comuna Crişan, în anul şcolar 2020-2021 28-02-2020 -
HCL 8/20-02-2020 privind aprobarea Calendarului activităţilor culturale, tradiţionale, sportive, sociale şi de tineret - care se desfăşoara în comuna Crişan în anul 2020 28-02-2020
HCL 7/20-02-2020 privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Construire infrastructură publică rurală de valorificare a produselor tradiţionale, gastronomie şi meştesuguri, a folclorului tradiţional şi de agrement pentru localnici şi turişti” 28-02-2020 -
HCL 6/20-02-2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crişan, judeţul Tulcea pentru perioada februarie - aprilie 2020 28-02-2020 -
HCL 5/28-01-2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire Pensiune Agroturistică" şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent 03-02-2020 -
HCL 4/28-01-2020 Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020 03-02-2020 -
HCL 3/28-01-2020 Privind activitatea asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2019 03-02-2020 -
HCL 2/28-01-2020 Privind trecerea din domeniul privat al comunei Crişan în domeniul public de interes local al comunei Crisan a terenului în suprafaţă de 1.728 mp, situat în intravilanul localităţii Mila 23, comuna Crişan, judeţul Tulcea, înscris în cartea funciara a comunei Crişan cu numărul 30880 03-02-2020 -
HCL 1/28-01-2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia – faza studiu de fezabilitate – aferentă obiectivului de investiţii “Construire magazie” 03-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină