• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Crişan

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
20 20-05-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea” pentru Comuna Crișan, județul Tulcea - -   - -
19 07-05-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada mai-iunie-iulie 2021 - -   - -
18 06-05-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan pe trimestrul I/2021 - -   - -
17 04-05-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local pe anul 2020 - -   - -
16 13-04-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind acceptarea ofertei de donație constând în teren cu suprafața de 82 mp, număr cadastral 31173, cu destinație ulterioară de drum public da 2021-04-13   -
15 26-03-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind utilizarea excedentului anual al bugetului local - -   - -
14 24-03-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind bugetul local de venituri si cheltuieli da 2021-03-24   -
13 22-03-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Crișan, județul Tulcea da 2021-03-22   -
12 22-03-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind atestare inventar domeniul public da 2021-03-22   -
11 09-03-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind inchirierea prin atribuire directa a pasunilor aflate in proprietatea privata - sat Caraorman și sat Mila 23 da 2021-03-09  
10 08-03-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind atribuire teren Legea nr.15/2003 - Mila 23 - -   - -
9 15-02-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind inchirierea prin atribuire directa a pasunilor aflate in proprietatea privata - sat Crisan da 2021-02-15  
8 15-02-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind acordarea unui mandat special domnului primar – Rahău Silviu Florin, reprezentantul comunei Crisan în Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitara “Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si canalizare din judetul Tulcea - -   - -
7 05-02-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada februarie-martie-aprilie 2021 - -   - -
6 25-01-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Crisan, județul Tulcea a unor imobile terenuri și construcții situate in intravilanul satului Crișan și satului Caraorman, comuna Crișan, judetul Tulcea da 2021-01-25   -
5 25-01-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind organizarea retelei unitatilor de invatamant din comuna Crisan, in anul scolar 2021-2022 da 2021-01-25   -
4 25-01-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021 da 2021-01-25   -
3 25-01-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind activitatea asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav in perioada iulie-decembrie 2020 da 2021-01-25   -
2 21-01-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind modificarea Hotararii Consiliului Local Crisan nr.22/24.05.2018 privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Crisan da 2021-01-21   -
1 21-01-2021 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind validarea Dispozitiei Primarului nr.94/23.12.2020 privind majorarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2020 da 2021-01-21   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină