• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Crişan

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
20 15-04-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind acordarea unui mandat special domnului primar – Rahău Silviu Florin, reprezentantul comunei Crisan în Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitara “Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si canalizare din judetul Tulcea” - -   - -
19 11-04-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2022 - -   - -
18 06-04-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local pe anul 2021 - -   - -
17 24-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Crișan în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Crișan - -   - -
16 21-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind participarea Comunei Crișan la Programul POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) cu proiectul „Optimizarea proceselor de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Comunei Crișan, Jud. Tulcea” precum și asigurarea contribuției proprii - -   - -
15 18-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada martie-aprilie-mai 2022 - -   - -
14 17-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului scolar 2021-2022 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din cadrul Scolilor Gimnaziale de pe raza comunei Crisan, judetul Tulcea - -   - -
13 08-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul satului Mila 23, apartinand domeniului privat al comunei Crisan, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 - -   - -
12 27-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.10/29.04.2021, încheiat între Comuna Crișan și Simioncencu Cătălin, pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - -   - -
11 27-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.07/29.04.2021, încheiat între Comuna Crișan și Macarencu Vasile, pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - -   - -
10 27-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.11/29.04.2021, încheiat între Comuna Crișan și Călin Elena, pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - -   - -
9 27-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.12/29.04.2021, încheiat între Comuna Crișan și Călin Maria, pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - -   - -
8 27-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.08/29.04.2021, încheiat între Comuna Crișan și Marcov - Călin Ana, pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - -   - -
7 27-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind activitatea asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav, in perioada iulie-decembrie 2021 - -   - -
6 26-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.61/10.05.2021, încheiat între Comuna Crișan și Munteanu Raluca-Mădălina, pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - -   - -
5 26-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind organizarea retelei unitatilor de invatamant din comuna Crisan, in anul scolar 2022-2023 - -   - -
4 26-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Crisan rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2022 - -   - -
3 12-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2022 - -   - -
2 10-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind validarea Dispozitiei Primarului nr.80/21.12.2021 privind majorarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2021 - -   - -
1 06-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2022 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină