• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Crişan

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
43 11-10-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Modernizare tronson I aferent DC7 și drumuri stradale în comuna Crișan, județul Tulcea“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
42 10-10-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2022 - -   - -
41 21-09-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Crisan in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Crisan, in anul scolar 2022-2023 - -   - -
40 29-08-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada octombrie-noiembrie-decembrie 2022 - -   - -
39 29-08-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea planului propriu de actiune pe timpul iernii 2022-2023 pe reteaua drumurilor de interes local din comuna Crisan, judetul Tulcea - -   - -
38 23-08-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 - -   - -
37 16-08-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea finantarii din bugetul local al comunei Crișan a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții “Construire infrastructură publică rurală de valorificare a produselor tradiționale, gastronomie și meșteșuguri, a folclorului tradițional si de agrement pentru localnici si turisti” - -   - -
36 04-08-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan pe trimestrul II/2022 - -   - -
35 02-08-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind clasificarea unui drum din perimetrul comunei Crișan ca drum vicinal și atribuirea unei denumiri acestuia da 2022-08-02  
34 01-08-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.54/10.05.2021 pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - -   - -
33 01-08-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul satului Mila 23, apartinand domeniului privat al comunei Crisan, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 - -   - -
32 20-07-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind acordarea unui mandat special domnului primar – Rahău Silviu Florin, reprezentantul comunei Crisan în Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitara “Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si canalizare din judetul Tulcea” - -   - -
31 20-07-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea, în perioada 2014-2020” pentru Comuna Crișan, județul Tulcea - -   - -
30 05-07-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea implementării proiectului “Achiziționare utilaj, ambarcațiune și generator pentru situații de urgență în comuna Crișan, județul Tulcea” și împuternicirea primarului comunei Crișan ca reprezentant legal în cadrul acestuia - -   - -
29 04-07-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea implementării proiectului “Facilități de acostare pentru ambarcațiuni în com. Crișan, jud. Tulcea” și împuternicirea primarului comunei Crișan ca reprezentant legal în cadrul acestuia - -   - -
28 01-07-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Construire si dotare sediu primarie, localitatea Crisan, comuna Crisan, judetul Tulcea” și asigurarea finantarii de la bugetul local pentru plata cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) - -   - -
27 29-06-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea Calendarului activităților culturale, tradiționale, sportive, sociale și de tineret - care se desfășoară în comuna Crișan în anul 2022 - -   - -
26 09-06-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2022 - -   - -
25 06-06-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crisan, judetul Tulcea - -   - -
24 03-06-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada iunie-iulie-august 2022 - -   - -
23 03-06-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind completarea anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public al comunei Crisan, aferente sistemului public de alimentare cu apă al comunei Crisan la Hotărârea Consiliului Local nr.114/29.11.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din comuna Crişan, prin atribuire directă, către operatorul S.C. Aquaserv S.A. Tulcea - -   - -
22 18-05-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2022 - -   - -
21 17-05-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea, în perioada 2014-2020” pentru Comuna Crișan, județul Tulcea - -   - -
20 15-04-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind acordarea unui mandat special domnului primar – Rahău Silviu Florin, reprezentantul comunei Crisan în Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitara “Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si canalizare din judetul Tulcea” - -   - -
19 11-04-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2022 - -   - -
18 06-04-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local pe anul 2021 - -   - -
17 24-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Crișan în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Crișan - -   - -
16 21-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind participarea Comunei Crișan la Programul POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) cu proiectul „Optimizarea proceselor de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Comunei Crișan, Jud. Tulcea” precum și asigurarea contribuției proprii - -   - -
15 18-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada martie-aprilie-mai 2022 - -   - -
14 17-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului scolar 2021-2022 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din cadrul Scolilor Gimnaziale de pe raza comunei Crisan, judetul Tulcea - -   - -
13 08-03-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul satului Mila 23, apartinand domeniului privat al comunei Crisan, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 - -   - -
12 27-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.10/29.04.2021, încheiat între Comuna Crișan și Simioncencu Cătălin, pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - -   - -
11 27-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.07/29.04.2021, încheiat între Comuna Crișan și Macarencu Vasile, pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - -   - -
10 27-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.11/29.04.2021, încheiat între Comuna Crișan și Călin Elena, pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - -   - -
9 27-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.12/29.04.2021, încheiat între Comuna Crișan și Călin Maria, pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - -   - -
8 27-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.08/29.04.2021, încheiat între Comuna Crișan și Marcov - Călin Ana, pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - -   - -
7 27-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind activitatea asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav, in perioada iulie-decembrie 2021 - -   - -
6 26-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind încetarea prin renunțare a contractului de inchiriere nr.61/10.05.2021, încheiat între Comuna Crișan și Munteanu Raluca-Mădălina, pentru suprafața de pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Crișan - -   - -
5 26-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind organizarea retelei unitatilor de invatamant din comuna Crisan, in anul scolar 2022-2023 - -   - -
4 26-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Crisan rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2022 - -   - -
3 12-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2022 - -   - -
2 10-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind validarea Dispozitiei Primarului nr.80/21.12.2021 privind majorarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crisan, pe anul 2021 - -   - -
1 06-01-2022 RAHĂU SILVIU FLORIN, Primar; ... privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2022 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină